Schade aan golfmateriaal

In geval van diefstal met inbraak, verlies tijdens de reisweg of accidentele schade aan de uitrusting die de verzekerde bezit, betaalt de verzekeraar de herstellingskosten of de aankoop van nieuw, gelijkaardig of evenwaardig materiaal ten belope van het gekozen bedrag. In elk geval blijft een vrijstelling van € 75 ten laste van de begunstigde.

Terugbetaling lidgeld

Wanneer de verzekerde, wegens een ongeval, in een onmogelijkheid is om te spelen, betaalt de verzekeraar hem het lidgeld terug tot maximaal €2.500 en dit na een wachttijd van 60 opeenvolgende dagen.

Hole in one

Bij een "Hole in One" tijdens een officiële wedstrijd ontvangt u een forfaitaire vergoeding van € 200, en een fles ... CHAMPAGNE!

Huur van vervangingsmateriaal

Als de verzekerde zich in het buitenland bevindt en zijn golfmateriaal raakt verloren tijdens de reisweg of wordt gestolen (met inbraak), zal de verzekeraar een som van € 75 terugbetalen voor de kosten van de huur van het golfvervangingsmateriaal.

Geinteresseerd?

Speel je volgende rondje golf zonder zorgen! Wij staan als caddy aan jouw zijde!
Gebruik de knop Verzeker mij om in te tekenen.

Golf insurance

Concentreer je vanaf nu enkel nog op je volgende slag! Golf Insurance staat aan je zijde als caddy...
Heb je vragen over onze golfverzekering?

Tarief

Van toepassing per golfspeler als liefhebber. Forfaitaire premie vastgesteld op basis van het bedrag verzekerd in de sectie "Schade aan golfmateriaal":

Taksen en kosten inbegrepen
Gekozen bedrag
€ 1.250
Premie
€ 65
Gekozen bedrag
€ 1.850
Premie
€ 90
Gekozen bedrag
€ 2.500
Premie
€ 115
Gekozen bedrag
€ 3.750
Premie
€ 140